AVPO

 

Úvod

Vítejte na stránkách DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Mezi námi žijí děti, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. Jejich rodiče se o ně nemohou, neumějí nebo nechtějí  starat. V nejhorších případech jejich péče děti přímo ohrožuje. Většina dětí, které vyrůstají v dětských domovech, byla svým rodičům soudně odebrána, některé odešly  na vlastní žádost!

Mají za sebou dětství, které nemůže být pokládáno za bezstarostné, a před sebou velice nejistou budoucnost. Při odchodu z dětského domova jsou sice formálně dospělí, ale fakticky jsou to pořád děti. Nemají zázemí, neznají příklad fungující rodiny, nemají kam jít, jsou odkázány jen samy na sebe. Dovedete si představit svoje děti v jejich situaci?

My v DEJME DĚTEM ŠANCI ne, a proto jsme se rozhodli dětem a mladým lidem z dětských domovů přípravu a vstup do samostatného života co nejvíce ulehčit. Projekty naší organizace poskytují komplexní pomoc dětem. Hledáme jednotlivce z řad veřejnosti a firemní dárce, kteří se zapojí do podpory těchto dětí v celé ČR. Každý si může vybrat formu podpory, která je pro něj přijatelná jak po stránce finanční, tak po stránce lidské.

Můžete si vybrat konkrétní dítě, které podpoříte!
Pomůžete-li jednomu dítěti, nezměníte svět, tomu jednomu dítěti ale svět změnit můžete!              

Jak pomáháme?

Více informací naleznete v jednotlivých projektech organizace.

Příspěvky poslané jednotlivým dětem jsou ze 100 % použity ve prospěch těchto dětí!

 Za 12 let činnosti jsme podpořili více než 4 500 konkrétních dětí celkovou částkou přesahující 62 milionů korun!
Spolupracujeme s 50 dětskými domovy ve všech 14 krajích ČR.
V projektech máme průběžně zařazeno více než 250 dětí.

 

Patroni projektů

 

Vladimír Hron

Patron projektu
Podporuj mě

 
 

Lucie Benešová

Patronka projektu
Najdi si mě

 
 

Bára Špotáková

Patronka projektu
Přál(a) bych si

 
 

Jan Měšťák

Patron projektu
Pomoz mi do života

 
 

Aktuálně

1.6.

Běhám pro děti 2023 - Registrace jsou již spuštěné!

S Mezinárodním dnem dětí 1.6. odstartuje již 9. ročník projektu Běhám pro děti pořádaný na podporu dětí a mladých lidí z dětských domovů v celé České republice.

Registrujte se na https://www.behamprodeti.cz/ a dejme dětem společně šanci na lepší budoucnost!

Pomáhat pohybem můžete hned dvakrát:

1) online - individuálně v průběhu CELÉHO MĚSÍCE ČERVNA (Běhám v celé ČR)
2) účastí na sportovně-zábavném odpoledni v pražském parku Na Pankráci v neděli 18. 6. 2023 (Běhám v parku Na Pankráci). 

Na pozvánku se můžete podívat ZDE.

Vítězem je každý, kdo pomáhá! Děkujeme každému, kdo se k nám letos přidá.

 
 
24.4.

Benefiční koncert Ivo Kahánka

Výjimečný koncert světově uznávaného umělce, klavíristy Ivo Kahánka se uskutečnil v pondělí 24. 4. v Sukově síni pražského Rudolfina. Ivo Kahánka doprovodil hrou na klarinet další z nejvýraznějších umělců mladé české generace Irvin Venyš a svým zpěvem také tři "naše děti"

Krásný výtěžek 204 362 Kč pomůže prostřednictvím projektu Pomoz mi do života mladým lidem z dětských domovů připravit se na vstup do samostatného života, což je bez opory vlastní rodiny a pomoci zvenčí velice náročný úkol. 

 
 
31.12.

Projekty v číslech

Podpora konkrétních dětí v rámci jednotlivých projektů ke dni 31.12.2022

V projektu Podporuj mě naspořili podporovatelé 309 dětem do začátku samostatného života 7 474 559 Kč!

V rámci projektu Pomoz mi do života jsme rozdali 269 startovacích balíčků, podpořili 126 mladých lidí při studiu částkou 7 693 188 a nabízíme ubytování ve dvou startovacích bytech

Díky projektu Přál(a) bych si jsme již splnili 2 926 "opodstatněných" přání, 16 990 vánočních přání a 68 narozeninových přání!

Děkujeme! Bez vás by to nešlo.