blog.idnes.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVPO

 

Úvod

Vítejte na stránkách DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Mezi námi žijí děti, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. Jejich rodiče se o ně nemohou, neumějí nebo nechtějí  starat. V nejhorších případech jejich péče děti přímo ohrožuje. Většina dětí, které vyrůstají v dětských domovech, byla svým rodičům soudně odebrána, některé odešly  na vlastní žádost!

Mají za sebou dětství, které nemůže být pokládáno za bezstarostné, a před sebou velice nejistou budoucnost. Při odchodu z dětského domova jsou sice formálně dospělí, ale fakticky jsou to pořád děti. Nemají zázemí, neznají příklad fungující rodiny, nemají kam jít, jsou odkázány jen samy na sebe. Dovedete si představit svoje děti v jejich situaci?

My v DEJME DĚTEM ŠANCI ne, a proto jsme se rozhodli dětem a mladým lidem z dětských domovů přípravu a vstup do samostatného života co nejvíce ulehčit. Projekty naší organizace poskytují komplexní pomoc dětem. Hledáme jednotlivce z řad veřejnosti a firemní dárce, kteří se zapojí do podpory těchto dětí v celé ČR. Každý si může vybrat formu podpory, která je pro něj přijatelná jak po stránce finanční, tak po stránce lidské.

Můžete si vybrat konkrétní dítě, které podpoříte!
Pomůžete-li jednomu dítěti, nezměníte svět, tomu jednomu dítěti ale svět změnit můžete!              

Jak pomáháme?

Více informací naleznete v jednotlivých projektech organizace.

Příspěvky poslané jednotlivým dětem jsou ze 100 % použity ve prospěch těchto dětí!

 Za 8 let činnosti jsme podpořili více než 3 000 konkrétních dětí celkovou částkou téměř 35 milionů korun!
Spolupracujeme se 41 dětskými domovy ve všech 14 krajích ČR.
V projektech máme průběžně zařazeno více než 250 dětí.

 

Patroni projektů

 

Vladimír Hron

Patron projektu
„Podporuj mě...”

 
 

Lucie Benešová

Patronka projektu
„Najdi si mě...”

 
 

Bára Špotáková

Patronka projektu
„Přál(a) bych si...”

 
 

Jan Měšťák

Patron projektu
„Pomoz mi do života...“

 
 

Aktuálně

27.5.

Známe vítěze výtvarné soutěže!

Obdrželi jsme desítky krásných obrázků a vybrat jen šest nejlepších nám dalo opravdu zabrat. Nakonec jsme to však zvládli a vy si můžete prohlédnout vítězné obrázky zde.
Každý z výherců obdrží diplom a bude odměněn finanční částkou ve výši 1 000 Kč a USB flash diskem. GRATULUJEME!

 
 
18.5.

Běhám pro děti 2020

Zapojte se s námi do celorepublikové akce na podporu dětí a mladých dospělých z dětských domovů v celé České republice. Podpořte 6. ročník akce „Běhám pro děti“. Udělejte dobrý skutek a zároveň něco pro sebe! Zaregistrujte se na www.behamprodeti.cz !

 
 
17.3.

Projekty v číslech

V projektu "Podporuj mě..." jsme 82 podpořeným dětem vyplatili celkem 1 629 670 Kč. 
Cellkem bylo do projektu ke dni 31.12.2019 již zařazeno 200 dětí, kterým podporovatelé naspořili 4 261 590 Kč!

V rámci projektu "Pomoz mi do života..." jsme za dobu naší činnosti jsme rozdali 180 startovacích balíčků v hodnotě 3 251 909 Kč a podpořili 100 mladých lidí při studiu částkou 4 702 682 Kč

Díky projektu "Přál(a) bych si..." jsme splnili 1 856 přání v hodnotě 966 533 Kč.  
Za 8 let jsme také splnili 10 181 vánočních přání v celkové hodnotě 13 545 643 Kč.  

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!