AVPO

 

Úvod

Vítejte na stránkách DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Mezi námi žijí děti, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. Jejich rodiče se o ně nemohou, neumějí nebo nechtějí  starat. V nejhorších případech jejich péče děti přímo ohrožuje. Většina dětí, které vyrůstají v dětských domovech, byla svým rodičům soudně odebrána, některé odešly  na vlastní žádost!

Mají za sebou dětství, které nemůže být pokládáno za bezstarostné, a před sebou velice nejistou budoucnost. Při odchodu z dětského domova jsou sice formálně dospělí, ale fakticky jsou to pořád děti. Nemají zázemí, neznají příklad fungující rodiny, nemají kam jít, jsou odkázány jen samy na sebe. Dovedete si představit svoje děti v jejich situaci?

My v DEJME DĚTEM ŠANCI ne, a proto jsme se rozhodli dětem a mladým lidem z dětských domovů přípravu a vstup do samostatného života co nejvíce ulehčit. Projekty naší organizace poskytují komplexní pomoc dětem. Hledáme jednotlivce z řad veřejnosti a firemní dárce, kteří se zapojí do podpory těchto dětí v celé ČR. Každý si může vybrat formu podpory, která je pro něj přijatelná jak po stránce finanční, tak po stránce lidské.

Můžete si vybrat konkrétní dítě, které podpoříte!
Pomůžete-li jednomu dítěti, nezměníte svět, tomu jednomu dítěti ale svět změnit můžete!              

Jak pomáháme?

Více informací naleznete v jednotlivých projektech organizace.

Příspěvky poslané jednotlivým dětem jsou ze 100 % použity ve prospěch těchto dětí!

 Za 11 let činnosti jsme podpořili více než 4 500 konkrétních dětí celkovou částkou přesahující 53 milionů korun!
Spolupracujeme se 49 dětskými domovy ve všech 14 krajích ČR.
V projektech máme průběžně zařazeno více než 250 dětí.

 

Patroni projektů

 

Vladimír Hron

Patron projektu
Podporuj mě

 
 

Lucie Benešová

Patronka projektu
Najdi si mě

 
 

Bára Špotáková

Patronka projektu
Přál(a) bych si

 
 

Jan Měšťák

Patron projektu
Pomoz mi do života

 
 

Aktuálně

21.1.

Benefiční módní přehlídka Tell us your story

V sobotu 21.1. se v Kulturním centru Střelnice ve Vrchlabí uskutečnila benefiční módní přehlídka, na které se vybralo neuvěřitelných 102 074 Kč na podporu našich projektů a "našich dětí". Zároveň jsme při této příležitosti oficiálně započali spolupráci s naším jubilejním 50. spolupracujícím dětským domovem, kterým se stal právě krásný dětský domov ve Vrchlabí. Srdečně děkujeme všem zúčastněným!

 
 
11.1.

Krásné výsledky PF 2023

Originální charitativní novoročenky s motivy malovanými dětmi z DD si u nás v roce 2022 objednalo 43 společností. Nádherný výtěžek 430 011 Kč poputuje na podporu našich projektů. Děkujeme všem zapojeným společnostem za jejich objednávku!

 
 
30.9.

Projekty v číslech

Podpora konkrétních dětí v rámci jednotlivých projektů ke dni 30.09.2022

V projektu Podporuj mě naspořili podporovatelé 294 dětem do začátku samostatného života 7 162 669 Kč!

V rámci projektu Pomoz mi do života jsme rozdali 268 startovacích balíčků, podpořili 126 mladých lidí při studiu částkou 7 555 538 Kč a nabízíme ubytování ve dvou startovacích bytech

Díky projektu Přál(a) bych si jsme již splnili 3 050 "opodstatněných" přání, 14 421 vánočních přání a 98 narozeninových přání!