blog.idnes.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVPO

 

Úvod

Vítejte na stránkách DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

Mezi námi žijí děti, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. Jejich rodiče se o ně nemohou, neumějí nebo nechtějí  starat. V nejhorších případech jejich péče děti přímo ohrožuje. Většina dětí, které vyrůstají v dětských domovech, byla svým rodičům soudně odebrána, některé odešly  na vlastní žádost!

Mají za sebou dětství, které nemůže být pokládáno za bezstarostné, a před sebou velice nejistou budoucnost. Při odchodu z dětského domova jsou sice formálně dospělí, ale fakticky jsou to pořád děti. Nemají zázemí, neznají příklad fungující rodiny, nemají kam jít, jsou odkázány jen samy na sebe. Dovedete si představit svoje děti v jejich situaci?

My v DEJME DĚTEM ŠANCI ne, a proto jsme se rozhodli dětem a mladým lidem z dětských domovů přípravu a vstup do samostatného života co nejvíce ulehčit. Projekty naší organizace poskytují komplexní pomoc dětem. Hledáme jednotlivce z řad veřejnosti a firemní dárce, kteří se zapojí do podpory těchto dětí v celé ČR. Každý si může vybrat formu podpory, která je pro něj přijatelná jak po stránce finanční, tak po stránce lidské.

Můžete si vybrat konkrétní dítě, které podpoříte!
Pomůžete-li jednomu dítěti, nezměníte svět, tomu jednomu dítěti ale svět změnit můžete!              

Jak pomáháme?

Více informací naleznete v jednotlivých projektech organizace.

Příspěvky poslané jednotlivým dětem jsou ze 100 % použity ve prospěch těchto dětí!

 Za 7 let činnosti jsme podpořili více než 3 000 konkrétních dětí celkovou částkou přes 28 milionů korun!
Spolupracujeme se 40 dětskými domovy ve všech 14 krajích ČR.
V projektech máme průběžně zařazeno více než 250 dětí.

 

Patroni projektů

 

Vladimír Hron

Patron projektu
„Podporuj mě...”

 
 

Lucie Benešová

Patronka projektu
„Najdi si mě...”

 
 

Bára Špotáková

Patronka projektu
„Přál(a) bych si...”

 
 

Jan Měšťák

Patron projektu
„Pomoz mi do života...“

 
 

Aktuálně

26.1.

Seminář "Hostitelská péče"

Pozvánka na seminář věnovaný hostitelské péči.

Seminář je určen všem, které problematika dětí vyrůstajících v ústavní výchově zajímá.
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. jej doporučuje zejména všem zájemcům o hostitelskou péči.

 
 
18.12.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Skončil 7. ročník projektu Strom splněných přání!

Letos se podařilo splnit všech 1 286 přání v hodnotě 1 964 640 Kč! Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili.

2. ročníku projektu Strom splněných přání v NC Novodvorská Plaza na Praze 4, byl letos také velmi úspěšný. Splnilo se 572 dětských přání v hodnotě 516 583 Kč!

Děkujeme, že nám pomáháte dělat dětem radost!

 
 
25.9.

Projekty

"Přál(a) bych si..." - splněno  1 569 dětských přání v hodnotě 6 955 486 Kč.

Z toho v roce 2018 splněno 82 přání dětí v hodnotě 392 319 Kč :-)!

Poděkování dětí

"Podporuj mě..." -  podpořeno 165 dětí. Naspořená částka činí 3 144 233 Kč.

Dětské domovy opustilo 71 dětí, kterým byla vyplacena částka 994 775 Kč.

 
 
9.9.

4. ročník (nejen) Běháme pro děti!

9. září proběhl 4. ročník sportovně-zábavného odpoledne (nejen) Běháme pro děti!
Akce se opět vydařila na výbornou a jak si ji návštěvníci užili, se můžete podívat ve fotogalerii.

Děkujeme všem za účast!