blog.idnes.cz

AVPO

 

Co-operating organizations

 
 

Seventy7

Marketingová a PR agentura Seventy7 s námi navázala roční bezplatnou spolupráci. Manželé Bojdovi s námi metodou koučinku vytváří celoroční marketingovou strategii a jsou pro nás studnicí nápadů, inspirace a odborných vědomostí. Jejich času a obrovského nasazení si velmi vážíme a je pro nás ctí s nimi spolupracovat.

www.seventy7.cz
 
 
 

AVPO ČR

Naše organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) v rámci projektu „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“, který je finančně podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

www.avpo.cz
 
 
 

Na Den

Projekt Na Den spojuje širokou veřejnost a neziskové organizace pomocí jednodenních dobrovolnických akcí. Dobrovolníky jsme v vděkem využili na koordinaci a organizaci akce Běháme pro děti, která se konala 6. 9. 2015

www.na-den.cz
 
 
 

Děti patří domů, o.s.

Hlavním a dlouhodobým cílem sdružení je napomáhat snížení počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí. S reprezentantkami Děti patří domů spolupracujeme od počátku naší činnosti na organizaci seminářů o hostitelské péči pro zájemce o tuto formu pomoci dětem.

www.detipatridomu.cz
 
 
 

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem od roku 1993. Posláním a cílem nadace je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Paní Zuzana Baudyšová dala zakladatelce a ředitelce DEJME DĚTEM ŠANCI impuls k založení této neziskové organizace. Nadace Naše dítě opakovaně přispěla DDŠ na nákup zboží do Startovacích balíčků pro děti opouštějící dětský domov.

www.nasedite.cz