Matching funds

Zaměstnanecké matchingové fondy jsou založeny na jednoduchém principu - souhrnná částka příspěvků od jednotlivých zaměstnanců je znásobena zaměstnavatelem dle domluveného poměru (nejčastěji 1:1), což znamená, že společnsot přispěje stejnou částkou jako zaměstnanci a následně celou částku poskytnou neziskové organizaci na předem definovaný účel.

Matchingové fondy pro společnost mohou znamenat jednu z forem posílení firemní kultury, zapojení zaměstnanců do spoluvytváření firemní hodnoty a prostředkem k plnění jejich společenské odpovědnosti. 

Možnosti zaměstnaneckého matchingového fondu:
     -   firemní zaměstnanecká sbírka
     -   firemní tombola či bazar
     -   darování zaměstnaneckých benefitů – zaměstnanec daruje své benefity, případně nevyčerpané
         benefity ve prospěch DDŠ
       Payroll giving – zaměstnanec ze svého platu zasílá pravidelný příspěvek ve prospěch DDŠ

Každý zaměstnanec obdrží Potvrzení o přijetí daru. Zaměstnavateli vystavíme Darovací smlouvu.
V případě zájmu nabízíme možnost představení naší organizace zaměstnancům i vedení společnosti formou prezentace s následnou besedou.

Možnost podpory formou matchingových fondů v rámci našich projektů
     -   
Zaměstnanec spoří dítěti měsíční částku v rámci projektu PODPORUJ MĚ
         Zaměstnavatel znásobí příspěvky zaměstnanců a poukáže jejich ekvivalent na účet projektu
       Zaměstnanci příspějí na vybraná přání dětí v rámci projektu PŘÁL(A) BYCH SI
         Zaměstnavatel dorovná příspěvky zaměstnanců až do výše cílové částky za vybraná přání dětí.
         Zaměstnavatel znásobí příspěvky zaměstnanců a poukáže ekvivalent příspěvků na účet projektu
       Zaměstnanci se zaregistrují v rámci projektu BĚHÁM PRO DĚTI
       zaměstnavatel uhradí např. 10 Kč za každý uběhnutý kilometr zaměstnance 
         nebo/a koupí trička BĚHÁM PRO DĚTI pro své zaměstnance