MEDIA

Jedním z cílů DEJME DĚTEM ŠANCI je medializace problematiky dětí vyrůstajících v náhradní rodinné či ústavní péči a pravdivě informovat veřejnost o situaci týkající se ohrožených dětí.