Starting apartment

V DEJME DĚTEM ŠANCI poskytujeme komplexní podporu konkrétním dětem zejména v posledních letech jejich pobytu v dětském domově. Naším cílem je pomoci mladým lidem, kteří opustili dětské domovy, úspěšně se začlenit do naší společnosti a snížit riziko jejich sociálního vyloučení. 

V rámci našich programů spoříme dětem peníze jako vklad do samostatného života, plníme jejich opodstatněná přání, pomáháme jim navazovat sociální vazby mimo dětský domov, podporujeme je při studiu, pořádáme pro ně vzdělávací semináře, pomáháme jim s hledáním zaměstnání a ubytování po opuštění dětského domova, nabízíme jim možnost konzultace jejich stávající situace či problému. 

Jediná věc v naší nabídce podpory doposud chyběla - možnost nabídnou jim tzv. chráněné bydlení
Díky podpoře hudební skupiny KABÁT, máme nyní prostředky na nájem tzv. startovacího bytu, který nám to umožní. Od února 2020 dlouhodobě pronajímáme byt 4+1 v blízkosti sídla naší organizace, abychom měli možnost studentům pomáhat a zároveň kontrolovat, zda řádně plní všechny povinnosti s nájmem spojené. 

Tento byt má uplatnění hned pro několik skupin našich klientů.

Často se stává, že není volná kapacita kolejí, nebo je jejich úroveň velmi nízká a výše tržního nájemného nedosažitelná.

Vzhledem k cenám tržního nájemného a požadavku kauce se mnohdy stává pro tyto lidi velmi komplikované, najít si nějaké bydlení bezprostředně po opuštění dětského domova. Pro prvních pár měsíců samostatného života je proto možnost zvýhodněného bydlení velkou pomocí.

Stává se, že někdo těmto nezkušeným „dětem“ nabídne bydlení bez řádné nájemní smlouvy a následně tento „nájemní vztah“ nečekaně ze dne na den ukončí. V případě, že nemají kam jít, nastává neřešitelný problém. Pro tyto situace chceme mít k dispozici pár „krizových lůžek“ s možností okamžitého ubytování.

Byt nabízí 3 pokoje se samostatným vstupem, obývací pokoj, který lze využít pro zmíněné krizové bydlení, samostatnou kuchyň, koupelnu a 2 samostatná WC. Smluvním partnerem pro nájem bytu je naše organizace, která přebírá všechny povinnosti s nájmem spojené a zajistí tak jeho hladký průběh.

Nabídka bydlení není řešením pro problematické klienty, naopak, tato možnost ubytování velice pomůže mladým lidem na přechodnou dobu vyřešit jejich nelehkou situaci, než se etablují v samostatném životě, a každopádně bude případným krizím předcházet.