Collaboration

Nabízíme spolupráci s etablovanou neziskovou organizací poskytující komplexní pomoc konkrétním dětem a mladým lidem z dětských domovů na území celé České republiky.

DEJME DĚTEM ŠANCI je velmi dynamická, profesionální a maximálně transparentní organizace, jejíž projekty jsou jedinečné a většinu z nich žádná jiná organizace nenabízí – např. Spoření pro děti, Startovací balíčky a Stipendijní program. Důkazem jsou nám reference podpořených dětí a spolupracujících dětských domovů.

DEJME DĚTEM ŠANCI je doposud financována výhradně prostřednictvím fyzických osob, firemních dárců, nadací a nadačních fondů. Naše projekty jsme koncipovali tak, aby opravdu pomohly potřebným. Nechceme být závislí na státních dotacích a grantech a naše projekty uzpůsobovat a měnit podle aktuálních grantových výzev.

Provozní náklady na chod organizace částečně hradíme samofinancováním, a to prodejem reklamních, kancelářských a dárkových předmětů a firemních novoročenek a pořádáním různých akcí. Všechny reklamní předměty mohou být opatřeny logem partnera a ten může jejich prostřednictvím vkusným způsobem deklarovat svoji společenskou zodpovědnost.

DEJME DĚTEM ŠANCI je maximálně transparentní

Patrony organizace jsou herečka Lucie Benešová, dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, moderátor Vladimír Hron a plastický chirurg doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Pravidelně aktualizujeme naše webové stránky ve dvou jazykových mutacích – CZ a EN, každoročně vydáváme výroční zprávu organizace, a to rovněž v češtině i angličtině.

Co nabízíme:

Co hledáme:

Naším cílem je s firemními dárci navázat dlouhodobou, oboustranně prospěšnou spolupráci založenou na vzájemné důvěře a víře ve společnou věc.

 

Are you interested to participate? Contact us