Volunteers

Nabídka spolupráce a zapojení zaměstnanců vaší společnosti do podpory dětí z dětských domovů v rámci projektu „Pečení pro děti“

S radostí vám oznamujeme, že od září 2014 přebralo DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. záštitu nad projektem „Pečení pro děti“. Zakladatelka projektu MUDr. Alice Tomková touto formou již 15 let pomáhá dětem. Do června 2014 podporovalo Pečení pro děti zejména zahraniční projekty UNICEF, které za téměř 15 let podpořilo částkou ve výši 4,580.322,30 Kč + 200 GBP.

Nyní bude výtěžek z prodeje určen výhradně na podporu českých dětí,
které jsou a budou součástí naší společnosti.

DEJME DĚTEM ŠANCI poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech na území celé České republiky a to zejména při jejich osamostatňování. Za 3,5 roku činnosti navázala spolupráci se 30 dětskými domovy po celé České republice a podpořila již více než 2 tisíce dětí celkovou částkou téměř 6 milionů korun.

„Pečení pro děti“ se koná pravidelně každou první sobotu v měsíci od 10.00 do 17.00 hodin v pražské pasáži Myslbek. Jedná se o prodej pekařských a cukrářských výrobků formou veřejné sbírky. Pečivo za dobrovolnou cenu prodávají známé osobnosti, kterých se již za dobu konání projektu v Myslbeku vystřídala celá řada.
Do Pečení pro děti pod záštitou DEJME DĚTEM ŠANCI se m.j. zapojí patroni organizace herečka Lucie Benešová, dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, plastický chirurg docent Jan Měšťák, moderátor a bavič Vladimír Hron a herec Dalibor Gondík, ale i zástupci dětí z dětských domovů, kterým pomáháme.
Některá „Pečení“ zpestříme prodejem teplých nápojů do hrníčků s logem DEJME DĚTEM ŠANCI a prodejem reklamních předmětů společnosti či výrobků dětí, kterým pomáháme.

Nabídka spolupráce na projektu – dobrovolníci z řad vašich zaměstnanců hosteskami na akci
Pro zdárný průběh každoměsíční akce potřebujeme šikovné hostesky (ženy i muže), kteří jsou nepostradatelnou součástí tohoto oblíbeného projektu. Úkolem hostesek je oslovovat kolemjdoucí návštěvníky pasáže a seznamovat je jak s cílem akce, tak s posláním organizace DEJME DĚTEM ŠANCI. V případě potřeby se hostesky mohou zapojit i do samotného prodeje pekařských výrobků.

Přítomnost hostesek na místě konání akce je potřebná od 9.00 hod., kdy je pověřená osoba seznámí s průběhem akce a předá jim základní informace týkající se činnosti neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
Na každé pečení je potřeba 6 osob, pokud se chce zapojit více lidí, dobrovolnosti se meze nekladou.
Pečení probíhá od 10.00 hodin (příchod hostesek v 9.00 hod.) do 17.00 hodin.
Hostesky se mohou v průběhu akce střídat.

Hostesky budou mít k dispozici

Další možné zapojení vaší společnosti do projektu

Are you interested to participate? Contact us