Seminar on host care

Semináře věnované hostitelské péči
pořádá DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., v rámci projektu „Najdi si mě …“ dvakrát ročně.

Pozvánka na seminář o Hostitelské péči pro rok 2019 ZDE.

Seminář je celodenní akce, koná se vždy v sobotu a probíhá ve dvou blocích (9‐12 a 13‐16 hod.) s přestávkou na oběd.

Náplní těchto jednodenních seminářů je seznámení účastníků s problematikou hostitelské péče, s její právní úpravou, jejím výkonem a specifiky hostitelské péče, ať již s ohledem na děti z dětských domovů zařazované do ní či na hostitelské rodiny. Probíhá jak formou obecných informací, tak formou interaktivní složky.
Semináře zahrnují zejména:
- základní informace o hostitelské péči, o typech a formách hostitelské péče
- specifikace projevů dětí v dětských domovech, informace o jejich potřebách a o deprivačních projevech
- popis rizikového chování dětí z dětských domovů
- rizika hostitelské péče
- kazuistiky konkrétních dětí a konkrétních hostitelských rodin
- způsoby komunikace s těmito dětmi, řešení problémů dětmi, specifika výkonu hostitelské péče
- podmínky schválení zájemců k hostitelské péči
- diskuzi na dané téma
Semináře jsou vedeny zkušenými lektorkami z organizace Děti patří domů.
Jedním z hlavních cílů této organizace je právě rozvoj a podpora hostitelské péče pro děti z dětských domovů v ČR, kterou se již léta zabývá.Lektorky mají mnohaleté profesní i osobní zkušenosti s touto problematikou.
Semináře se rovněž účastní ředitel(ka) jednoho dětského domova se kterým má DEJME DĚTEM ŠANCI
navázánu spolupráci a jeden mladý člověk, který má osobní zkušenost s pobytem v dětském domově a s hostitelskou rodinou.
Semináře jsou určeny všem, které problematika dětí vyrůstajících v ústavní výchově zajímá.
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je doporučuje zejména všem zájemcům o hostitelskou péči.
Semináře nabízíme zájemcům zdarma.
Účastníci hradí pouze poplatek za celodenní stravování ve výši 200,‐ Kč, ve kterém je zahrnuto celodenní občerstvení (sušenky, ovoce, káva, čaj, voda) včetně teplého oběda
dodaného z časových důvodů přímo do místa konání semináře.
Zájemci o účast na semináři se mohou hlásit na e-mailové adrese:
ivana@dejmedetemsanci.cz