Každé dítě si zaslouží podporu

O nadaci Dejme dětem šanci jsem se dozvěděl na internetu, a rozhodl jsem se, že si v dětském domově najdu dítě, které budu finančně podporovat. Jsem přesvědčený, že si každé dítě zaslouží podporu, protože se nedostalo do dětského domova vlastní vinnou. To je i případ bratrů, kterým zemřel otec, a matka je odložila. Po vyplnění dotazníku na webu, jsem byl kontaktován paní Ivanou Veselou, koordinátorkou projektu Podporuj mě. Po telefonické domluvě jsem paní Ivanu navštívil v sídle DDŠ, kde jsem byl seznámen s tím, co taková podpora dítěte obnáší i vším, co budu muset absolvovat, pokud budu chtít chlapce do hostitelské péče. Začal jsem podporovat Denise z České Lípy. Posílám mu každý měsíc 1 500 Kč. Kvůli hostitelské péči jsem musel absolvovat psychotesty, nejdříve 230 otázek on-line a poté návštěvu u psycholožky, kde jsem strávil 3 hodiny nad stejnými otázkami, na které jsem odpovídal na internetu. Po obdržení výsledku, že jsem vhodný kandidát na hostitelskou péči, následovalo několik návštěv sociálních pracovnic u mě doma v Radotíně, aby zjistili, v jakých podmínkách bude Denis trávit návštěvy. Tímto chci moc poděkovat nadaci, hlavně paní Ivaně Veselé a ředitelce Michaele Chovancové, dále Iloně Hellerové, ředitelce dětského domova Česká Lípa, a všem vychovatelkám. Všechny ženy které jsem jmenoval, jsou na správném místě a patří jim velké poděkování a uznání.

Na závěr chci doporučit všem lidem, aby se takové podpory dítěte nebáli. Děti si to zaslouží a odměnou Vám bude vidět, nejen u Vánočního stromečku, jejich radost a rozzářené oči, jak jsem toho svědkem. V žádném případě nelituji toho že jsem do projektu šel.                                                                                                                                                                                                                      Petr Toth

Poznámka DDŠ: Spolu s Denisem jezdí na návštěvy k panu Tothovi i jeho mladší bratr Brian. Tráví u něj Vánoce a když jsou v Praze, vždy se za námi přijdou podívat :-)