AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška: Jak funguje šikana

V pátek 9. 9. 2016 v KC Novodvorská proběhla osvětově vzdělávací akce pro rodiče a školní metodiky prevence na téma šikany a agresivního chování u dětí.

Přednášku: Jak funguje šikana vedl PaedDr. Zdeněk Martínek - absolvent Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika, specializace psychopedie, etopedie, sociální patologie. V dnešní době je téma vztahů mezi dětmi velice aktuální, proto nás těší, že o ní byl takový zájem. Pan Martínek v rámci své přednášky představil zúčastněným vývojová stádia šikany, výchovné vzorce obětí a agresorů, role rodiče a poukázal na to, jakým způsobem lze řešit již existující problémy se šikanou u dětí.  

Akce proběhla pod záštitou Prahy 4 a organizace Krav Maga, kterým tímto ještě jednou děkujeme za to, že výtěžek ze vstupného, který činil úctyhodných 6 800,- Kč, věnovali na podporu projektů naší organizace.

Děkujeme!