blog.idnes.cz

AVPO

 

Co-operating organizations

 
 

Seventy7

Marketingová a PR agentura Seventy7 s námi navázala roční bezplatnou spolupráci. Manželé Bojdovi s námi metodou koučinku vytváří celoroční marketingovou strategii a jsou pro nás studnicí nápadů, inspirace a odborných vědomostí. Jejich času a obrovského nasazení si velmi vážíme a je pro nás ctí s nimi spolupracovat.

www.seventy7.cz
 
 
 

AVPO ČR

Naše organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) v rámci projektu „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“, který je finančně podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

www.avpo.cz
 
 
 

Prague International Marathon, spol. s r.o.

Od roku 2013 jsme partnerskou organizací Prague International Marathon (PIM). Díky této spolupráci nakupujeme registrační čísla za ceny stanovené RunCzech pro neziskové organizace a prodáváme je našim klientům.

www.runczech.com
 
 
 

Na Den

Projekt Na Den spojuje širokou veřejnost a neziskové organizace pomocí jednodenních dobrovolnických akcí. Dobrovolníky jsme v vděkem využili na koordinaci a organizaci akce Běháme pro děti, která se konala 6. 9. 2015

www.na-den.cz
 
 
 

Charitky. Předávat dále ...

Charitky® jsou originálním propagačním předmětem. Každá firma si tyto nápadité bonbónky může objednat a využít dostatečně velký prostor obalu pro vlastní, propagaci. 12% z ceny je Charitkami předáváno na pomoc konkrétním dětem prostřednictvím ověřených neziskových organizací. Charitky® jsou zcela českého původu a do jejich ruční výroby jsou zapojeny i osoby se zdravotním postižením. Charitky podporují děti zařazené v projektu „Podporuj mě…“.

www.charitky.com
 
 
 

Děti patří domů, o.s.

Hlavním a dlouhodobým cílem sdružení je napomáhat snížení počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí. S reprezentantkami Děti patří domů spolupracujeme od počátku naší činnosti na organizaci seminářů o hostitelské péči pro zájemce o tuto formu pomoci dětem.

www.detipatridomu.cz
 
 
 

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem od roku 1993. Posláním a cílem nadace je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Paní Zuzana Baudyšová dala zakladatelce a ředitelce DEJME DĚTEM ŠANCI impuls k založení této neziskové organizace. Nadace Naše dítě opakovaně přispěla DDŠ na nákup zboží do Startovacích balíčků pro děti opouštějící dětský domov.

www.nasedite.cz
 
 
 

Fond ohrožených dětí (FOD)

Je organizací sdružující občany a kolektivy, kteří chtějí pomoci dětem, jež vyrůstají mimo vlastní rodinu v dětských domovech a jiných ústavech či náhradní rodinné péči nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nevyhovujícího rodinného prostředí či jinak.

www.fod.cz
 
 
 

Duha Zámeček o.s.

Opuštěným dětem dáváme místo dárků zážitky" - to je naše motto, kterým se řídíme při naší celoroční práci s dětmi z dětských domovů - na táborech, víkendových pobytech v přírodě i na akcích pro děti.

www.zamecek.net
 
 
 

Středisko náhradní rodinné péče

Spolupracující organizace pro oblast náhradní rodinné péče. Cílem Střediska je, aby rodinná péče o opuštěné děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás.

www.nahradnirodina.cz