AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční Jarmark v ZŠ Chabry

Poslední naší akcí v tomto roce byla účast 14. 12. na Vánočním Jarmarku v základní škole v Dolních Chabrech, kde se žáci 7.B. rozhodli prodejem výrobků dětí z dětských domovů, stolních kalendářů s obrázky, které děti samy malovaly či zdobených perníčků a dřevěných ozdob, podpořit naší organizaci, která pomáhá právě konkrétním dětem z dětských domovů, například stipendijními projekty.

Děkujeme žákům 7. B. a ZŠ Spořická, kteří  se vzdali celého výtěžku 1 775,- Kč, ve prospěch jiným.