AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novoroční setkání

Již podruhé se tým Dejme dětem šanci setkal se členy výboru podporovatelů, patrony, správní a dozorčí rady a poradním sborem, aby jim poděkoval za celoroční podporu a spolupráci.

Moc si vážíme toho, že někdo, kdo je sám dost pracovně vytížen,  si najde v dnešní době čas na osobní  setkání, kde se seznámí s plány organizace na tento rok a také s hodnocením činnosti roku minulého.

Večer probíhal ve velmi přátelské atmosféře v restauraci Beefhouse, kde se hosté vřele bavili u výborného vína a probírali téma všedních dní.

Tento rok nás přišli navštívit i zástupci dětí,  úspěšní studenti Denisa a Honza, díky nimž, se mohli všichni přesvědčit, že TO má smysl.

Děkujeme všem zúčastněným, i těm, kteří se dostavit nemohli, že k nám chovají přízeň a svojí účasti se podílí na podpoře konkrétních dětí z dětských domovů.