AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční Jarmark v ZŠ Chabry

Poslední adventní akcí v tomto roce byla, stejně jako v loni, účast na Vánočním Jarmarku 13.12. v základní škole v Dolních Chabrech, kde se žáci 8.B. opět rozhodli
prodejem výrobků dětí z dětských domovů, či zdobených perníčků podpořit naší organizaci, která pomáhá konkrétním dětem z dětských domovů, například stipendijními projekty.

Děkujeme žákům 8.B. ze ZŠ Spořická, kteří věnovali celý výtěžek 770,- Kč ve prospěch jiným dětem.