AVPO

 

Celostátní setkání ředitelů DD

Ve dnech 9. – 10.11.2017 jsme uspořádali již 3. celostátní setkání ředitelů a pracovníků  spolupracujících dětských domovů v hotelu Grand BEST WESTERN v Berouně.

Setkání se zúčastnilo 51 zástupců dětských domovů. V rámci setkání, kde se řešily různé aspekty spolupráce DEJME DĚTEM ŠANCI s dětskými domovy, proběhl také diskuzní blok týkající se péče o děti, které nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách, ať už péče ústavní či náhradní rodinné péče. V tomto bloku vystoupili odborníci z různých oblastí, kteří se touto problematikou zabývají, např. poslankyně PPS ČR Jitka Chalánková, europoslanec Tomáš Zdechovský, psycholožka a členka poradního sboru DDŠ Bohumila Vokáčová, vedoucí odboru sociální péče MČ Praha 13, dříve metodička pro NRP na Magistrátu hl. m. Prahy Blanka Vildová, soudkyně OS pro Prahu 10 Monika Kymlová, zástupkyně Asociace náhradních rodin ČR Marcela Dědová a Magdaléna Zemanová a ředitelka DD Kašperské hory  a místopředsedkyně Federace dětských domovů Marie Kučerová.

Výstupy z této diskuze zpracováváme a pokračujeme ve sdílení zkušeností s dalšími odborníky.

Těší nás, že spolupráce s dětskými domovy probíhá k oboustranné spokojenosti a zejména ve prospěch dětí, které v dětských domovech vyrůstají.