AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vlastní nohy aneb cesta osamělých „pasažérů“

16.1. se v Kasárnách Karlín konalo diskusní fórum na téma emancipace dospívajících dětí, které opouštějí náhradní rodinnou péči. Probírala se zde témata, jejichž řešení je klíčové pro to, aby osamostatnění mladých dospělých odcházejících z náhradní rodinné výchovy - dětských domovů i pěstounské péče - bylo úspěšné. Své místo v programu měl i náš projekt „Pomoz mi do života…” na podporu mladých lidí odcházejících z dětských domovů, jehož součástí je nově také podpora mladých dívek umístěných do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Ty v současném systému zůstávají po 18. roce zcela bez pomoci.