AVPO

 

Trhy v ČSOB

S naším prodejním stánkem jsme byli pozváni, abychom se zúčastnili tradičních velikonočních trhů ve společnosti ČSOB. Nejen velikonoční speciality tu s námi prodávala naše dlouholetá studentka, která je zařazena ve Stipendijním programu. Zákazníci tak měli příležitost osobně se potkat s někým, koho naším prostřednictvím podporují.

Tato akce přispěla na naše projekty částkou 6 946 Kč.