AVPO

 

Dobrovolnický den Citi ve prospěch DDŠ

Globální dobrovolnický den Citi v České republice ve prospěch DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

V letošním roce uspořádala Citi v České republice již 16. ročník Citi Globálního dobrovolnického dne. Tentokrát se zaměstnanci nemohli zúčastnit osobně, a tak uspořádali Charitativní Fitness Challenge, jehož výtěžek se rozhodli věnovat právě naší organizaci. 

Cílem bylo zapojit z řad zaměstnanců, jejich rodin či přátel alespoň 100 dobrovolníků. Ti museli následně uběhnout, ujít či ujet na kole nejméně 5 km. Za každého sportovce pak Citi věnovala 500 Kč a ve prospěch DEJME DĚTEM ŠANCI vybrala částku 50 000 Kč. 

Část výtěžku poputuje na úhradu operace ústní dutiny a také na úhradu nových brýlí pro sedmiletou Jenifer z DD Frýdlant. Náklady spojené s nápravou zdravotního hendikepu hradíme v rámci projektu PŘÁL(A) BYCH SI.

Druhá část výtěžku je určena pro sedmnáctiletou Vanesu, také z DD Frýdlant, která je zařazena do projektu PODPORUJ MĚ. Cílem tohoto projektu je naspořit mladým lidem peníze pro snazší vstup do samostatného života po opuštění dětského domova. Po odchodu z DD může Vanesa peníze využít např. na úhradu kauce, prvního nájmu nebo vybavení bytu. 

Jsme moc rádi, že se společnost Citibank rozhodla věnovat výtěžek z Globálního dobrovolnického dne právě naší organizaci. Citibank podporuje DEJME DĚTEM ŠANCI pravidelně, za což jim mockrát děkujeme!