AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEJME DĚTEM ŠANCI S ANETOU - 1.6.2011

Benefiční večer na oslavu založení občanského sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. a Mezinárodního dne dětí, kterým chce toto sdružení pomáhat.

1.6. je Mezinárodní den dětí. Dětem chceme pomáhat. Proto nás nenapadlo příhodnější datum pro uspořádání slavnostního večera k oslavě založení našeho občanského sdružení, než právě tento den.

Sešlo se nás ve Vinohradském pavilonu celkem  asi  250 a soudě dle nás i podle příznivých reakcí od mnoha hostí  jsme společně strávili velice příjemný večer! Celým večerem nás provázel moderátor Pavel Anděl a  ve dvou hudebních blocích vystoupila Aneta Langerová. Nutno říci, že jak Pavel, tak Aneta nám večer zpříjemnili bez nároku na honorář, za což jim patří ještě jednou naše velké poděkování! Večera se zúčastnili zástupci i děti ze všech spolupracujících dětských domovů. Z organizací zabývajících se podobnou problematikou jsme s radostí přivítali paní Marii Vodičkovou z Fondu ohrožených dětí a paní Vávrovou ze Střediska náhradní rodinné péče.  Svojí účastí nás podpořila i paní  Kristýna Limanová z organizace Spolu dětem o.p.s.Mimo všech členek správní rady sdružení byli přítomni i všichni členové poradního sboru a naše patronky, herečky Lucie Benešová a Jitka Schneiderová, které osobně v průběhu večera vystoupily a sdělily přítomným, proč se rozhodly spojit svá jména s našimi projekty.

Svojí podporu nám vyjádřil i Miloš Nguyen, mladý muž, který má osobní zkušenost s životem v dětském domově. Na  Miloše jsme se obrátili ještě před založením našeho sdružení a chtěli jsme znát jeho názor na plánované aktivity, neb koho povolanějšího se zeptat?V průběhu večera jsme přítomné seznámili s cíli našeho sdružení a informovali jsme o naší dosavadní činnosti.Oficiálně jsme vyhlásili výtvarnou  soutěž „Dejme dětem šanci s Gepardem  …namalovat obrázek do kalendáře…“, kterou pořádáme ve spolupráci se společností GEPARD FINANCE a.s. a které se mohou zúčastnit všechny spolupracující dětské domovy.Proběhla aukce 3 obrazů malovaných dětmi z dětského domova Nechanice, která byla velice úspěšná a obrazy se nakonec vydražily dohromady za nečekaných 37.000,- Kč, které poslouží dětem z Nechanic jako příspěvek na jejich letní táborové pobyty.

Celkový výtěžek večera byl  139.372,- Kč.Z toho 37.000,- Kč, jak jsme již zmínili byl příspěvek z aukce dětskému domovu Nechanice,  rovných 17.000,- Kč bylo vybráno na jednotlivá přání dětí zařazená v projektu Přál(a) bych si…, 4.890,- Kč bylo získáno prodejem reklamních předmětů, 25.482,- Kč se sešlo v podobě vstupného v kasičkách a 55.000,- Kč jsme obdrželi jako dary na podporu činnosti našeho sdružení.Za všechny vaše příspěvky ještě jednou srdečně děkujeme!

Děkujeme všem, kteří jste nás přišli podpořit svojí účastí!

Členky správní rady občanského sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.