AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFIČNÍ VEČER - Dejme dětem šanci s AMEXem

se konal dne 3. listopadu 2011 od 19.30 hodin v překrásných prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera.

Přestože nedorazili někteří z pozvaných hostí, strávili jsme společně příjemný večer, kterým nás opět provázel moderátor Pavel Anděl. Děti z pěveckého sboru dětského domova DOMINO Plzeň zpívají krásně, což ještě podpořila výborná akustika sálu. Klavíristka Alena Radová, která děti doprovázela nám zpříjemnila večer jazzovým recitálem.

Hosté večera byli krátce seznámeni s činností občanského sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI za uplynulých 9 měsíců od jeho založení.

Svojí přítomností nás podpořila patronka jednoho z projektů sdružení Lucie Benešová, která přišla i se svým manželem Tomášem Matonohou a dětmi Štěpánem a Sárou, kterou s manželem již pátým rokem vychovávají v pěstounské péči. Velkou radost nám udělala přítomnost paní Marie Vodičkové, zakladatelky a ředitelky Fondu ohrožených dětí, které si velmi vážíme za to, co ve prospěch dětí dělá a již udělala.

O tom, jak potřebná je pomoc dětem, které nemají to štěstí vyrůstat v rodině, promluvili Gracián Svačina a Miloš Nguyen. Oba tito mladí muži jsou zářným příkladem toho, že má smysl dětem z dětských domovů pomáhat. Miloš strávil v dětském domově většinu svého života, pro Graciána má domov stále přívlastek dětský... Oba dva jsou studenty vysokých škol, podílí se na tvorbě časopisu Zámeček, který je zdarma distribuován do dětských domovů v celé České republice a snaží se pomáhat a motivovat děti, které stejně jako oni vyrůstají v dětských domovech.

Večera se zúčastnil rovněž ředitel společnosti American Express pro Českou republiku pan Michael Fabián. Tato společnost občanskému sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI před časem věnovala v rámci rekonstrukce interiéru svých kancelářských prostor 8 obrazů malíře Václava Houdka. V rámci večera se podařilo 7 z těchto obrazů vydražit. Jeden z dražitelů nakonec bohužel z osobních důvodů od smlouvy odstoupil. Takže jsme nakonec za 6 vydražených obrazů obdrželi 102 tisíc korun. Autor se bohužel nemohl osobně akce zúčastnit, tak ho přítomným hostům představila místopředsedkyně správní rady sdružení JUDr. Markéta Vaňková, která s panem Houdkem opakovaně hovořila. 
Výtěžek dražby bude použit rovným dílem na provozní náklady
občanského sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. a na přání dětí zařazených
v projektu „Přál(a) bych si…”
Poděkování na závěr patří mimo společnosti American Express s.r.o. i všem dalším, kteří nás do této chvíle podpořili. Jmenovitě zmíním společnost BB Partner s.r.o., která nám zdarma zajišťuje většinu našich tištěných materiálů, společnost Interiér Říčany a.s., která vybavila nábytkem naše kancelářské prostory, společnost Archilight s.r.o., díky které máme v kancelářích krásná a výkonná osvětlovací tělesa, společnost UCS-CZ s.r.o., která nám dodala část vybavení počítačové sítě a poskytuje nám zdarma její servis. Děkujeme samozřejmě i všem dárcům z řad fyzických osob, kteří nám pomáhají v naší činnosti.

V neposlední řadě děkujeme všem jednotlivcům a společnostem, které podpořili a podporují jednotlivé děti zařazené v našich projektech.

Dražební katalog darovaných obrazů najdete ZDE.