AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čem děti sní ... očima dětí z dětských domovů ...

O čem děti sní ... očima dětí z dětských domovů ...

 

Celostátní literární soutěž pro děti z dětských domovů
Po velkém úspěchu výtvarné soutěže, kterou jsme pořádali v minulém roce, jsme se letos rozhodli uspořádat soutěž literární. Leták soutěže »

Ve spolupráci s časopisem Zámeček  tentokrát oslovujeme nejen děti ze spolupracujících dětských domovů, ale do soutěže se může zapojit jakékoliv dítě či mladý člověk z kteréhokoliv dětského domova na území České republiky.Vybrali jsme 5 soutěžních témat, ze kterých si snad každý zájemce o účast v soutěži vybere nějaké jemu blízké.

Cílem soutěže je vybrat 15 nejzajímavějších příběhů, které budou následně knižně vydány nakladatelstvím Smart Press, s.r.o. Na všech 15 autorů vítězných povídek čekají atraktivní ceny!
Každý z autorů vítězných povídek obdrží  finanční částku 1.000,- Kč, kterou může použít dle vlastního uvážení, MP3 přehrávač a výjimečný zážitek – může si vyzkoušet pilotování letadla Airbus 320 na profesionálním leteckém trenažeru po instruktáži opravdového pilota!

Příspěvky do soutěže musí být sepsány a odeslány nejpozději do 10. května 2012!
Všem doporučujeme si pořádně přečíst pravidla soutěže, aby příspěvky odpovídaly jejich požadavkům a nebyly zbytečně ze soutěže vyřazeny.

 

Na základě zájmu dětských domovů o možnost účasti v literární soutěži i mladších dětí a rozdílnou úroveň počítačové techniky dětí a dětských domovů bylo pořadatelem soutěže rozhodnuto Dodatkem číslo 1 k Pravidlům literární soutěže ze dne 2.4.2012, že do soutěže budou zařazeny všechny povídky vypracované na zadané téma, které pořadateli dojdou v termínu do 10. května 2012 včetně nebo tento den budou předány k poštovní přepravě s tím, že pro zařazení povídky do soutěže je nutné, aby spolu s povídkou byla pořadateli doručena vyplněná a podepsaná přihláška do soutěže. Ostatní podmínky stanovené pravidly jako např. zaslání povídky elektronickou formou, zaslání povídky v určitém formátu, rozsah povídky atd. budou pořadatelem považovány pouze za fakultativní, které nebudou rozhodné pro zařazení povídky do soutěže. V ostatních bodech zůstávají Pravidla literární soutěže beze změny.

Ke každé povídce musí autor vyplnit a podepsat přihlášku do soutěže. Přihláška  je ke stažení ZDE »
Výběrová komise v čele s odborným garantem soutěže, spisovatelem Josefem Formánkem všechny obdržené povídky přečte, ohodnotí a na svém zasedání, které se bude konat dne  14.6.2012 rozhodne o 15ti vítězných příspěvcích. Výsledky budou vyhlášeny na našich webových stránkách  den poté, tj. 15.6.2012.
Slavnostní vyhlášení  vítězů proběhne následně v Praze dne 20.6.2012 za účasti zástupců organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s., nakladatelství Smart Press, s.r.o., časopisu Zámeček, partnerů soutěže, kteří do soutěže věnovali ceny a pana Formánka.
Přejeme všem hodně štěstí a těšíme se na vaše příspěvky!

Členky správní rady DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.