AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefiční večer

Ve středu dne 6.6.2012 jsme pořádali benefiční večer "Rok s DEJME DĚTEM ŠANCI" na oslavu 1. výročí zahájení činnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.s., a to v divadle U Hasičů v Praze na Vinohradech. Organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. byla založena již v únoru roku 2011, ale nějaký čas zabrala tvorba webových stránek, propagačních materiálů a než jsme mohli začít nějakým dětem pomáhat, museli jsme samozřejmě navázat spolupráci s prvními dětskými domovy. Proto datujeme počátek naší činnosti až od 1. června 2011.
V divadle se před 19. hodinou začalo scházet téměř 250 pozvaných hostí. Pozvání přijali i zástupci deseti z osmnácti spolupracujících dětských domovů. Celým večerem nás provázela moderátorka Martina Kociánová. Program zpříjemnilo vystoupení zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové. Nutno říci, že jak Martina, tak Lenka vystoupily bez nároku na honorář, za což jim patří ještě jednou naše velké poděkování! V průběhu večera jsme pozvané hosty seznámili s výsledky naší činnosti za první rok existence organizace a slavnostně jsme zahájili projekt „Pomoz mi do života…“. Tento projekt je velice organizačně i finančně náročný a nabízí dětem m.j. komplexní finanční podporu při přípravě na jejich budoucí povolání. Proto jsme hledali silného firemního partnera, který se bude na realizaci tohoto projektu podílet. S radostí jsme oznámili navázání spolupráce na tomto projektu se společností Czech Coal a.s.. Zástupkyně společnosti, ředitelka pro strategické vztahy a komunikaci, paní Mgr. Alena Janotková nám v závěru večera předala šek na 1.000.000,-  Kč.
V rámci večera promluvili i první dva studenti zařazení do tohoto projektu – Martin Kugler a Antonín Šnobl z plzeňského dětského domova DOMINO. Oba mládenci dokázali, že jsou nejen dobří studenti, ale i příjemní a vtipní společníci.
Večera se rovněž zúčastnili naši dva patroni, herečka Lucie Benešová a bavič  Vladimír Hron s jejichž pomocí jsme vydražili obraz „Zub času“ malíře Václava Houdka, který jsme obdrželi darem od společnosti American Express s.r.o. Obraz se podařilo vydražit za 23.000,- Kč a výtěžek z dražby poslouží na úhradu letních táborů pro děti zařazené do projektu „Přál(a) bych si…“.
Po skončení oficiální části večera jsme pozvali hosty k občerstvení, které pro nás připravil tým restaurace Ambiente. Divadlo jsme spolu s posledními hosty opustili krátce před půlnocí :-).