AVPO

 

Víkend s dětmi v rámci Stipendijního programu 5.-7.10.2012

Představte si, že jedete na víkend se 17ti puberťáky. Hrůza?
Ti puberťáci navíc vyrůstají v dětských domovech…  Měli byste obavy, jak to dopadne?
My je měli také! 
Budou se nudit?
Budou nás vůbec poslouchat?
Budou si dělat, co se jim zlíbí?
Jak jim předložit nějaké informace tak, aby je zaujaly…? 
Jak vymyslet nějaké aktivity, které by je bavily…?
Jak to celé dopadne?
Nebudu vás napínat. Dopadlo to dalece nad naše očekávání . Všech 10 mladíků a 7 dívek bylo naprosto úžasných. Strávili jsme spolu krásné 2 dny a loučili se s tím, že už se těšíme na další setkání.

Víkend jsme pořádali pro „děti“ zařazené do tzv. Stipendijního programu, který je součástí projektu „Pomoz mi do života…“. Tento program není určen, ač to tak může znít pouze pro výjimečně talentované děti. Naopak – má pomoci všem dětem a to zejména v tom, aby si samy mohly vybrat školu či učiliště, kde budou po skončení základního vzdělání pokračovat ve studiu. Z programu lze dětem hradit náklady na školné, dopravu do školy, ubytování na internátě či koleji školy. Podporujeme rovněž možnost vyzkoušet si život „nanečisto“ v tzv. startovacích bytech. To jsou byty mimo areál dětského domova, kde mohou zletilé děti bydlet a hospodařit samostatně, ale stále pod dohledem a ochranou tet z dětských domovů.
No a aby byly motivovány samy děti, máme pro ně v nabídce i možnost prospěchového stipendia, kde samy sobě musí stanovit nějaké kritérium, kterého musí pro získání stipendia dosáhnout.
Studentům posledního ročníku školy či učiliště projekt nabízí  tzv. motivační stipendium, jehož cílem je přimět děti, které během studia dosáhnou plnoletosti, setrvat až do ukončení studia v dětském domově.

Školní rok 2012/2013 je prvním ročníkem Stipendijního programu. Z obdržených žádostí jsme vybrali 20 dětí, které jsme se rozhodli v rámci programu podpořit. Jedna dívka se těsně před zahájením programu rozhodla, že odejde z dětského domova, takže se počet dětí snížil na 19. Ty v průběhu tohoto školního roku podpoříme celkovou částkou ve výši  527.409,- Kč.
Dvě děti byly z víkendového programu omluveny, jeden chlapec pro nemoc a jedna dívka je na zahraničním pobytu. Seznamovacího víkendu se tak zúčastnilo 17 mladých lidí.

Víkend jsme strávili v penzionu Artur v Janově nad Nisou.
Majitelé penzionu nám učinili pro tento pobyt dobrou cenovou nabídku a společnost Partners Financial Services, a.s. nám na konání víkendu přispěla částkou 20.000,- Kč. Oběma zúčastněným tímto ještě jednou děkujeme!

Víkend jsme začali pátečním seznamovacím večerem, který byl pod taktovkou členů našeho poradního sboru – psychologů Ivana Skalíka a Bohumily Vokáčové. První zábrany a ostych začaly opadávat již v průběhu tohoto večera.
Na sobotu byl připraven náročný program. Začali jsme minimem finanční gramotnosti, kde nejednoho účastníka překvapilo, kolik peněz mu měsíčně „spolykají“ nutné výdaje…. Následovalo pár příkladů z praxe týkajících se bytového práva.
Po obědě se měli všichni možnost protáhnout v místním lanovém centru. Odpoledne jsme strávili s členkami legislativního divadla, které pro nás připravili scénku odchodu děvčete z dětského domova se všemi pravděpodobnými scénáři, které mohou nastat. Děti měly možnost se aktivně zapojovat do děje a jednotlivé scény ze života přetvářet a měnit, čehož bohatě využily.
Zbyla nám ještě energie na  společenské hry, které jsme si zahráli po večeři.
Nedělní dopoledne jsme věnovali přednášce o sexuální prevenci a pak už se museli jedinci, kteří přijeli ze všech koutů republiky začít pomalu navracet do svých domovů.
Další setkání všech účastníků Stipendijního programu proběhne v prvním dubnovém týdnu.
Už nyní se na něj a hlavně na všechny děti moc těšíme!

Tým DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.