AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář o hostitelské péči - Praha 20. 10. 2012

V sobotu 20. října se zájemci o informace o hostitelské péči  sešli v netradičně zařízených kancelářských prostorách společnosti OTTIMA v Praze 8 – Karlíně. DEJME DĚTEM ŠANCI tu ve spolupráci se zástupkyněmi občanského sdružení Děti patří domů pořádalo seminář, jež byl věnovaný tématu hostitelské péče v České republice.
 
Sychravé počasí sice trochu snížilo stavy účastníků, ale snad právě díky tomu se celý seminář odehrával v příjemné atmosféře, která záhy napomohla všem účastníkům zbavit se ostychu a klást osobní otázky oběma lektorkám, které samy mají několik dětí v hostitelské péči.
 
Přítomné lektorky MUDr. Dagmar Zezulová a Pavla Bažantová sdělovaly osobní zkušenost jak s hostitelskou péčí, tak i s pěstounskou péčí, varovaly před nereálnými očekáváními a upozorňovaly na častá úskalí související s hostitelskou péčí. Svůj pohled na danou problematiku přidal i speciální host, jímž byl ředitel Dětského domova v Letech Mgr. Tomáš Řezníček a rovněž chlapec Tomáš, který dětským domovem prošel, dostal se do hostitelské péče a posléze i do péče pěstounské jedné z lektorek.
 
Díky možnosti podívat se na hostitelskou péči z různých úhlů, byla účast na semináři všemi účastníky pozitivně hodnocena. Lektorkám a hostům děkujeme, že si našli čas a podělili se o své zážitky a zkušenosti. Účastníkům děkujeme za aktivní přístup a věříme, že získané zkušenosti se jim podaří v praxi úspěšně využít.
 
Další seminář o hostitelské péči se uskutečnil v neméně přátelské atmosféře v sobotu 3. listopadu ve Svitavách. Témata semináře se shodovala s těmi probíranými na pražském semináři. Hostem Semináře byla tentokrát paní ředitelka dětského domova Lichnov Alena Lukeszová a pěstounská dcera paní Dagmar Zezulové Zuzana, která upřímně pohovořila o svém příchodu do rodiny a ochotně odpovídala přítomným na všechny zvídavé otázky.
Další Seminář o hostitelské péči plánujeme realizovat na jaře 2013.
Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte prosím Ivanu Veselou - ivana@dejmedetemsanci.cz  Děkujeme!