AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víkendový pobyt dětí ze Stipendijního programu se vydařil!

Od pátku 5. do neděle 7. dubna uspořádala organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. další Víkendové setkání s dětmi zařazenými do Stipendijního programu pro školní rok 2012/2013. Setkání se zúčastnilo 18 dětí, na něž čekalo množství zajímavých a inspirativních přednášek, ale i čas na odpočinek a zábavu. Páteční večer se nesl ve znamení rekapitulace uplynulého půlroku, děti seznamovaly sebe navzájem i nás s tím, co se jim podařilo a co ještě potřebují vylepšit ve zbývající části školního roku a určovaly si kritéria pro získání prospěchového stipendia pro druhé pololetí školního roku.
 
Sobota patřila především vzdělávání. Blok zahájila přednáška „Peníze pro radost“ Marcely Hrubošové, ředitelky oddělení vymáhání pohledávek jedné tuzemské banky, která děti upozorňovala na nejčastější triky a úskalí související s finanční stránkou po opuštění dětského domova a při osamostatňování se. Součástí přednášky byly cenné informace o nejčastějších příčinách zadlužení a s tím související rady, jak se vyhnout dluhové pasti. Další, řečníkem byla jedna z nejuznávanějších odbornic v oblasti lidských zdrojů na světě, paní Rostya Gordon-Smith, která se s dětmi podělila o své nepřeberné zkušenosti s osobnostním rozvojem a stanovováním reálných cílů. Její seminář sklidil po zásluze veliký aplaus od přítomných dětí. Následně se děti na chvíli odreagovaly při bowlingovém turnaji v nedalekém bowlingovém centru. Sobotní odpoledne uzavřelo Legislativní divadlo Míši a Lenky z Brněnské pedagogické fakulty opět na téma „Finanční gramotnost“. Děti se do programu zapojily nejen hraným projevem, ale obohatily jej i o autentické příběhy z vlastního života.
 
Nedělní program zahájila JUDr. Markéta Vaňková, Ph.D., místopředsedkyně organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s., která se zabývala pracovním právem a radami, jak se vyvarovat nejčastějších omylů a chyb při uzavírání pracovních vztahů, ať už se jedná o brigády či běžný pracovní poměr. Nejvíce dotazů dětí pak směřovalo na posledního přednášejícího, kterým byl profesionální záchranář Norbert Bidrman, seznamující děti se zásadami poskytování první pomoci. S velkou pozorností byly vyslechnuty především příklady z praxe a to včetně autentických telefonátů na dispečink záchranné služby a rozboru, jak se správně chovat v krizových situacích a jak účinně poskytnout první pomoc. Děti měly možnost si samy vyzkoušet i nepřímou srdeční masáž a zjistit, že záchrana života je nejen psychicky, ale i fyzicky náročná záležitost.
 
Na děti čekalo na závěr milé rozloučení, které proběhlo v brazilské restauraci v centru Prahy. Kromě připraveného pohoštění se děti těšily i na udílení prospěchového stipendia za první pololetí. Sedmnáctiletá Rebecca, která nedávno dokončila barmanský kurz financovaný ze Stipendijního programu coby rozšíření její kvalifikace studentky hotelové školy, měla možnost své nově nabité dovednosti uplatnit v praxi při přípravě koktejlů. Děti přišel pozdravit i patron projektu „Pomoz mi do života“ doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.. Dětem popřál do života hodně štěstí a pevné vůle, bez níž v životě nelze dosáhnout vytýčených cílů. Děti navštívil i majitel společnosti Czech Coal, a.s., která DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. dlouhodobě podporuje, Pavel Tykač s manželkou a dvěma dcerami. Oba manželé strávili ve společnosti dětí a zástupců naší organizace příjemné chvíle,
 
V průběhu víkendu nás navštívili i zástupci společností, kteří Stipendijní program či jednotlivé děti podporují a bez nichž bychom nemohli program ani tento víkend uspořádat. Velice rádi jsme mezi sebou přivítali zástupce Nadace Agrofert, DBK partners a GEPARD FINACE.. Především je třeba poděkovat společnosti GEPARD FINANCE, a.s., která umožnila finančním darem ve výši 40 000,- Kč víkendový pobyt uspořádat v takovém rozsahu, v jakém jej organizátoři naplánovali. Naše díky si rovněž zaslouží náš dvorní fotograf Macciani, který nám pořídil spoustu krásných snímků z víkendu bez nároku na honorář. Velice vám všem děkujeme za podporu!