AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefiční aukce "Husí kusy 2" skončila úspěchem!

Čtvrteční podvečer v pražském hotelu Hilton Prague Old Town patřil benefiční aukci „Husí kusy 2“ pro Nadaci Divoké husy a DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.. Moderátory celého večera byli Jiří Zbožil spolu s cvičitelkou Hankou Kynychovou, která s grácií sobě vlastní uvedla na pódium představitelky obou neziskových organizací. S posláním Nadace Divoké husy seznámila přítomné ředitelka této nadace Marcela Nevšímalová. Organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. představila její zakladatelka a ředitelka Michaela Chovancová. Před dražbou samotnou nastala chvilka na uvolnění díky swingovým písním v podání Petry Ernyel a muzikálovým písním, které interpretovala Renata Drössler.

Dražby předmětů známých osobností se ujal licitátor Pavel Anděl, který na počátku roztomile přiznal své minimální zkušenosti se zákonitostmi dražeb, ale ihned se pohotově s přítomnými dohodl na základních pravidlech této aukce. Po počátečním ostychu se dražitelé postupně osmělovali, až se o některé položky strhl téměř lítý boj, jehož výsledkem je třeba vydražení obrázku „Klauni“ malířky Ivy Hüttnerové za 5 500,- Kč, který zakoupil ředitel hotelu Hilton Prague Old Town pan Lucca Crocco. Nakonec se 58 předmětů vydražilo celkem za 87 750,- Kč a výrazně tak překonalo dražební výsledek loňského, premiérového ročníku. Výtěžek bude rozdělen rovným dílem mezi obě neziskové organizace. Aukci navštívili i známé osobnosti jako například herečky Gabriela Vránová a Nela Boudová nebo bavič Vladimír Hron, které do ní věnovali některé ze svých osobních předmětů. herečky Gabriela Vránová a Nela Boudová nebo bavič Vladimír Hron, které do ní věnovali některé ze svých osobních předmětů.