AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefiční večer "2 roky s DEJME DĚTEM ŠANCI"

Již třetí benefiční večer pořádala ve středu 22. května 2013 nezisková organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.. Zástupce dětí, dětských domovů, podporovatelů, sympatizantů a známých osobností, podporujících organizaci, přivítala tentokrát v  prostorách Divadla Palace na Václavském náměstí.

Večerem provázela herečka a moderátorka Adéla Gondíková a své role se zhostila na výbornou. Atmosféru večera umocnilo hudební vystoupení dívčího, smyčcového tria INFLAGRANTI. Členové týmu DEJME DĚTEM ŠANCI prezentovali úspěchy organizace v uplynulém roce i plány do nadcházejícího období. Patronům organizace,  herečkám Lucii Benešové a Jitce Schneiderové, baviči Vladimíru Hronovi i plastickému chirurgovi Janu Měšťákovi se dostalo za jejich práci a přínos na propagaci organizace  veřejného poděkování a udělení titulu „Čestný člen DEJME DĚTEM ŠANCI“. Stejného titulu se dostalo i Miloši Nguyenovi, který sám prožil dětství v dětském domově a byl konzultantem organizace při sestavování projektů na pomoc dětem.   Slovo dostali i dva zástupci dětí, kterým organizace pomáhá. Mladíci Martin a Antonín z DD Domino Plzeň se s přítomnými hosty podělili o své pocity  z prvního ročníku Stipendijního programu pro školní rok 2012/2013. Díky tomuto programu mohou oba dva studovat školu, kterou si zvolili. Ze Stipendijního programu získávají prostředky na úhradu nákladů spojených s cestovným do školy, ubytováním ve startovacích bytech a školními pomůckami či  kurzy.  Generálním partnerem projektu „Pomoz mi do života…“, jehož je Stipendijní program součástí, se stala společnost Vršanská uhelná a.s. Jedná se o jeden z charitativních projektů manželů Tykačových, především pana Pavla Tykače, který dlouhodobě podporuje organizace pomáhající znevýhodněným dětem. Předseda představenstva Vršanské uhelné a.s.  pan Petr Antoš předal v průběhu večera zástupcům organizace šek v hodnotě 2,7 mil. korun.  Tato velkorysá částka zaštítí financování projektu „Pomoz mi do života“ a zároveň výraznou měrou přispěje k zajištění činnosti organizace DEJME DĚTEM ŠANCI.

„Díky podpoře Vršanské uhelné můžeme zahájit druhý ročník Stipendijního programu, který je finančně nejnáročnějším projektem organizace. V programu tak mohou setrvat nejen současní studenti, ale můžeme nabídnout podporu i novým dětem, které budou vybrány na základě výběrového řízení. Můj dík však patří všem, kdo děti naším prostřednictvím za dva roky naší existence podpořili! Jedná se již o dlouhý seznam jednotlivců i firemních dárců, kterým není lhostejný osud dětí, které nemají to štěstí vyrůstat v harmonické rodině“, říká ředitelka DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. Michaela Chovancová.

Součástí večera bylo slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže pro děti ze spolupracujících dětských domovů „Dejme dětem šanci namalovat PF 2014“. 5 autorů vítězných prací z celkových 236 obdrželo fotoaparát Sony CyberShot s paměťovou kartou, který do soutěže věnovala společnost Grant Thorton Advisory, finanční odměnu ve výši 1000,- Kč od pořadatele soutěže a šest vstupenek do multikina Premiere Cinemas. Vítězné návrhy budou použity na novoročenkách, které organizace nabídne k prodeji obchodním společnostem. Prodejem reklamních předmětů zajišťuje organizace alespoň částečné samofinancování svého provozu.

Velkým úspěchem skončila dražba exkluzivní, šestilitrové láhve brazilského červeného vína Cabernet Sauvignon Merlot z roku 2005, které se v Brazílii servíruje u příležitosti prezidentských návštěv.  Tu v aukci, kterou řídila herečka Jitka Schneiderová, vydražila paní Alena, která si nepřála uveřejnit své příjmení,  za skvělých 30 000,- Kč. Láhev do aukce věnovala ředitelka organizace Michaela Chovancová, která ji vyhrála v tombole moderované právě patronkou organizace Jitkou Schneiderovou.
Zástupci společností, které podporují aktivity organizace, využili slavnostní atmosféry benefičního večera, k předání symbolických šeků členkám správní rady DEJME DĚTEM ŠANCI. Benefiční večer je jedinečnou možností k poděkování všem, kteří se podílí na úspěšném fungování organizace DEJME DĚTEM ŠANCI a všem, kterým není osud dětí, vyrůstajících v dětských domovech lhostejný.

Po skončení oficiální části večera následoval raut připravený formou daru, týmem restaurací Ambiente, který jen dotvořil příjemný dojem z celého večera.