AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní akademie DINO SCHOOLS se vydařila

Nezisková organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. začala spolupracovat se známou soukromou vzdělávací institucí pro děti v předškolním, školním a středoškolském věku DINO SCHOOLS OF PRAGUE. Škola podpoří osmnáctiletého Jakuba z DD Počernice a uhradí mu roční náklady související se studiem ve výši 18 000,- Kč. Jakub v současné době dokončil třetí ročník SŠ knižní kultury v Praze v rámci Stipendijního programu, který je součástí našeho projektu "Pomoz mi do života…".   

 

V úterý 25. června oslavily obě instituce toto nové partnerství u příležitosti školní akademie DINO ELEMENTARY SCHOOLS, která se konala v Best Western Hotel Kampa. V průběhu slavnosti byli oceněni nejlepší žáci za jejich celoroční snahu a úspěchy. O navázané spolupráci mezi DINO SCHOOLS OF PRAGUE a DDŠ informoval přítomné rodiče náš zástupce Jiří Strejček, který je seznámil i s dalšími aktivitami naší organizace.

Na této akci bylo prezentováno na tabuli u vstupu do sálu 8 vybraných dětských přání z projektu "Přál(a) bych si…". V prostorech vstupu pak byla k dispozici pokladnička, do které měli rodiče možnost přispět na jednotlivá přání. Tímto způsobem se podařilo vybrat částku více jak 16 000,- Kč, která nám umožní splnit 3 přání z prezentovaného seznamu. Děkujeme za podporu!