AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Channel One Cup 2013 Česko – Finsko

Na utkání nechybělo ani 200 dětí z dětských domovů, kterým byly poskytnuty vstupenky zdarma.
 V rámci utkání byl zároveň předán organizaci DDŠ šek od pořádající agentury BPA sport marketing a.s., která organizaci věnovala 10 Kč z každé prodané vstupenky, což činilo celkem 106 460 Kč. U této příležitosti předal šek v hodnotě 105 000 Kč i pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva Tipsport a.s..
 Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu lyžařských kurzů dvou dětských domovů.

Těším se na další utkání!