AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víkendový seminář věnovaný hostitelské péči

Ve dnech 7.-9.11.2014 proběhl již sedmý seminář pro zájemce o hostitelskou péči. Poprvé jsme ho nepořádali formou jednodenního setkání, ale se všemi účastníky jsme se sešli už v pátek v odpoledních hodinách, ve sportovním areálu Na Šancích v Praze.  Seminář byl ojedinělý také v tom, že byli účastni nejen zájemci o tuto problematiku, ale již zkušení hostitelé i se svými hostitelskými dětmi.  První blok semináře, kde se všichni přítomní představili a sdělili si důvod účasti, motivaci k hostitelské péči a svoje představy,  jsme zvládli pod vedením zkušeného psychologa PhDr. Ivana Skalíka. Sobotní program byl nabitý. Ráno jsme přivítali MUDr.Dagmar Zezulovou a Pavlu Bažantovou, zkušené lektorky  z občanského sdružení Děti patří domů. Obě ženy mají dlouholeté zkušenosti s touto problematikou a samy poskytují hostitelskou a pěstounskou péči. Sobotní seminář byl veden interaktivní formou, účastníci si sdělovali svoje zkušenosti, zkusili jsme si práci ve skupině a zahráli si modelovou kazuistiku. Dozvěděli jsme se, co je deprivace, jak vzniká a jak se projevuje. Po obědě dva odvážlivci Filip a David (kluci, kteří navštěvují svoje hostitelské rodiny) přišli mezi nás a odpovídali na zvídavé otázky. Odpoledne měli zájemci možnost individuálních pohovorů s dalším členem našeho poradního sboru, s psycholožkou Mgr.Bohumilou Vokáčovou. Večerního bloku se ujala paní ředitelka dětského domova v Lichnově Alena Lukeszová, která všem přiblížila fungování v dětských domovech. Pobytu se také zúčastnily děti ze čtyř našich spolupracujících DD, které přijely se svými hostiteli a také děti účastníků semináře. I přes to, že věkové rozpětí bylo 6-15 let, děti se dobře bavily pod vedením zkušené animátorky Sáry. :)
Děkujeme všem za vytvoření přátelské atmosféry a těšíme se na další seminář