AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání jara u Antonína

V sobotu 18. 4. jsme po celý den vítali jaro v Antonínově pekařství! Každý si tak mohl koupit čtyřlístek a podpořit děti z dětských domovů!

Nabízeli jsme i výtečnou kávu Milani, která byla navíc při koupi hrnku s logem DEJME DĚTEM ŠANCI zdarma! Děkujeme panu Vítu Müllerovi a jeho dceři Terezce, že nám opět kávu dodali zdarma a celý den nám neúnavně pomáhali!

Velký dík patří také hvězdnému tým dobrovolníků - Petře Špindlerové, Kamile Špráchalové, Nele Boudové, Evě Hruškově, Janu Přeučilovi a v neposlední řadě patronovi DDŠ Vláďovi Hronovi.

Díky Vaší podpoře akce vynesla 14 929 Kč!