Podpořené děti

 

24.05.2022

More
 
 

02.06.2020

Zážitek pro děti z DD Česká Lípa

S ohledem na velikou úspěšnost Mgr. Vlachové při oddlužení dětí právními prostředky nebylo nutné Vámi darované peníze dávat exekutorům a vymahačským firmám. Proto jsme se po domluvě s Mgr. Vlachovou rozhodli část finančních prostředků použít pro krásný prázdninový zážitek dětem z dětského domova v České Lípě.

More
 
 

02.06.2020

Školné pro Míšu

Vážení dárci, díky Vaší podpoře se na účtu projektu Děti bez dluhů podařilo shromáždit značné finanční prostředky. Proto jsme se po domluvě s Mgr. Vlachovou rozhodli část finančních prostředků použít pro slečnu Míšu z dětského domova Ústí nad Labem.

More
 
 

05.11.2018

Michaela, Ema a Alice

Vážení dárci, díky Vaší podpoře se na účtu projektu Děti bez dluhů podařilo shromáždit značné finanční prostředky. S ohledem na velikou úspěšnost Mgr. Vlachové při oddlužení dětí právními prostředky nebylo nutné Vámi darované peníze dávat exekutorům a vymahačským firmám. Proto jsme se po domluvě s Mgr. Vlachovou rozhodli část finančních prostředků použít pro pomoc dalším dětem, respektive mladým lidem kteří ji potřebují. Jde o tři dívky – Míšu, Emu a Alici, které organizace DEJME DĚTEM ŠANCI začala podporovat nejen při studiu.

More
 
 

02.08.2017

Nikola, Pavlína a Zdeňka

„Nikola, Pavlína a Zdeňka jsou sestry, které revizor celkem osmkrát přistihl při jízdě načerno při cestě do školy nebo ze školy, protože od rodičů nedostávaly peníze na jízdenky.

More
 
 

15.02.2017

Martina

Martině je 17 let, od 15 let žije v dětském domově. V době, kdy bylo Martině 10 let, chytil ji revizor bez jízdenky.

More
 
 

08.06.2016

Dennis

Dennisovi je 19 let. Část dětství prožil v dětském domově, protože jeho matka nebyla schopna se o něj starat z důvodu vážného zdravotního stavu.

More
 
 

15.12.2015

Valerie

Valerii je 16 let. Od 15 let žije v dětském domově, protože její matka péči o ni nezvládala

More
 
 

15.12.2015

Jozef

Jozefovi je 17 let. Před rokem se dostal do dětského domova. Do té doby žil s rodiči ve velmi nevyhovujících podmínkách

More
 
 

15.12.2015

Pavlína

Pavlíně je 20 let. Až do svých 18 let dlouhodobě žila v dětském domově, protože její rodiče nebyli schopni se o ni řádně starat

More
 
 

28.01.2015

Michal

Michalovi je 27 let. Od 2 let žil v dětském domově až do svých 26 let, kdy dokončil vysokoškolské studium.

More
 
 

03.07.2014

Kristýna

Kristýně je 19 let. Od svých devíti let žije v dětském domově. Dozvěděla se, že město Humpolec eviduje proti ní nezaplacené poplatky za odpad v celkové výši 2.700,- Kč.

More
 
 

03.07.2014

Jakub

Jakubovi je 20 let. Od svých 7 žil v dětském domově. V červnu 2014 po dokončení střední školy Jakub odešel z dětského domova a našel si práci.

More