AVPO

 

Co-operating organizations

 
 

AVPO ČR

Naše organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) v rámci projektu „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“, který je finančně podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

www.avpo.cz
 
 
 

FICE - Federation of children's homes

Federace DD sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

www.fddcr.cz
 
 
 

Children's center Paprsek

Children's center Paprsek focuses on supporting children who have gone through difficult life situations because they lost their own biological families. The primary goal of the organization NRP is to promote and support all kinds of substitutional family care for children who have lost their homes.

www.nahradnirodina.cz
 
 
 

Děti patří domů, o.s.

Hlavním a dlouhodobým cílem sdružení je napomáhat snížení počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí. S reprezentantkami Děti patří domů spolupracujeme od počátku naší činnosti na organizaci seminářů o hostitelské péči pro zájemce o tuto formu pomoci dětem.

www.detipatridomu.cz
 
 
 

Seventy7

Marketingová a PR agentura Seventy7 s námi navázala roční bezplatnou spolupráci. Manželé Bojdovi s námi metodou koučinku vytváří celoroční marketingovou strategii a jsou pro nás studnicí nápadů, inspirace a odborných vědomostí. Jejich času a obrovského nasazení si velmi vážíme a je pro nás ctí s nimi spolupracovat.

www.seventy7.cz
 
 
 

Na Den

Projekt Na Den spojuje širokou veřejnost a neziskové organizace pomocí jednodenních dobrovolnických akcí. Dobrovolníky jsme v vděkem využili na koordinaci a organizaci akce Běháme pro děti, která se konala 6. 9. 2015

www.na-den.cz