Registration by the office for personal data protection

Obecně prospěšná společnost DEJME DĚTEM ŠANCI je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů ke dni 7.4.2011, číslo registrace 00039644