AVPO

 

Karla Ašerová, manažerka

,,Pomoc druhým, kteří ji potřebují, vnímám jako samozřejmou niternou součást našeho bytí, jako jednu ze základních součástí lidského jednání, jako morální závázek každého z nás.
Myslím, že bychom si měli více uvědomovat, jaké štěstí jsme měli my, kteří jsme mohli vyrůst v rodině, měli bychom si více vážit toho, co nám život přinesl. Měli bychom být schopni se v dnešním rychle plynoucím světě pozastavit a zamyslet nad tím, co je skutečně podstatné, jak těžké to mají někteří lidé, kterým bylo osudem naděleno méně než jiným, jaké překážky bez opory rodiny musí řešit právě děti z dětských domovů, a co bychom my z našich možností a prostředků mohli dát, abychom jim pomohli tyto překážky překonat.
A proč jsem se tedy rozhodla. Každý z nás si zaslouží příležitost naplnit svůj potenciál a rozvinout svůj talent. Jsem ráda, že mohu být u toho."

Karla Ašerová se od roku 2010 se pohybuje ve vrcholovém managementu v České republice i v zahraničí. Několik let pracovala v Rusku, kde též studovala na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova.

V ČR byla výkonou ředitelkou investičního fondu ve skupině Arca Capital, poté byla na stejné pozici v investiční skupině ICP Capital Partners. Několik let je členkou predstavenstva ve společnosti Silo Transport, jednoho z největších obchodníků s vedlejšími energetickymi produkty na našem trhu. V roce 2016 založila společnost ICP Communication.

Je absolventkou Bankovního Institutu VŠ, The Swiss University of St. George’s a Diplomatické Akademie v Praze.