AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Bartoňová, místopředsedkyně Českého statistického úřadu

„Proč jsem se rozhodla spolupracovat se společností DEJME DĚTEM ŠANCI?“

 Ve světě čeká na každého člověka spousta nástrah. Nemá-li zkušenosti, a takovým je každé dítě, může snadno sejít z cesty. O to obtížnější je pak návrat. Pomůžeme-li dítěti, dáváme mu tím šanci na jeho lepší osud s nadějí, že až z něj vyroste dospělý člověk, pomůže jednou zase jiným dětem on sám.

 

 Eva Bartoňová vystudovala ekonomii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Po roce 1989 po návratu z mateřské dovolené pracovala nejprve jako tajemnice městského úřadu, poté na Úřadu práce. V prvních krajských volbách roku 2000 byla zvolena krajskou zastupitelkou a stala se náměstkyní hejtmana a měla v gesci školskou agendu kraje. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, od roku 2006 v pozici náměstkyně ministra školství. Od roku 2014 pracuje Eva Bartoňová jako místopředsedkyně Českého statistického úřadu, zájem o činnost dětí a mládeže jí provází i nadále, a proto se rozhodla spolupracovat se společností DEJME DĚTEM ŠANCI.