AVPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporters Committee

Poslání Výboru podporovatelů:

Výbor podporovatelů organizace DEJME DĚTEM ŠANCI sdružuje významné osobnosti z různých oblastí společenského života. Jeho cílem je posilování povědomí veřejnosti o  značce DEJME DĚTEM ŠANCI, její další  propagace a vytváření podmínek pro získávání finančních zdrojů na činnost organizace. Výbor se schází jednou ročně v podobě  jakéhosi "think tanku", ale jeho členové, každý dle svých možností, se angažují celoročně osvětovým působením v rámci svých vlastních aktivit, účastí na akcích organizace, jednáních s potenciálními sponzory a spoluvytvářením široké sítě sympatizantů.

Členové Výboru podporovatelů:

Dagmar Pecková, operní pěvkyně

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., lékař, podnikatel a moderátor

Ing. Eva Bartoňová, členkou Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Libereckého kraje.

Oldřich Sahajdák, kuchař, držitel michelinské hvězdičky

MUDr. Kateřina Cajthamlová, lékařka, internistka a psychoterapeutka 

Rostya Gordon-Smith, personalistka

Jadran Šetlík, fotograf

Michal Viewegh, spisovatel a publicista

Jaroslav Svěcený, houslista

Daniel Kolář, fotbalista

Karla Ašerová, manažerka